Het origineeltype selecteren

U kunt het type origineel handmatig selecteren overeenkomstig het type afbeelding. U heeft keuze uit de volgende instellingen voor type origineel.
De modus Tekst/Drukwerkafb.
De modus Tekst/Fotoafdruk
Landkaartmodus
De modus Kleurenkopie origineel
Drukwerkafbeeldingsmodus
Fotoafdrukmodus
Tekstmodus
De modus Tekst/Drukwerkafb.
Deze modus is het meest geschikt voor originelen met zowel tekst als foto's (drukwerkafbeeldingen).
De modus Tekst/Fotoafdruk
Deze modus is het meest geschikt voor originelen met zowel tekst als foto's.
Landkaartmodus
Deze modus is het meest geschikt voor originelen met fijne grafische details, zoals op een landkaart.
De modus Kleurenkopie origineel
Deze modus is het meest geschikt voor originelen die zelf kleurenkopieën zijn.
Drukwerkafbeeldingsmodus
Deze modus is het meest geschikt voor het kopiëren van gerasterde afbeeldingen.
Fotoafdrukmodus
Deze modus is het meest geschikt voor foto's op fotografisch papier.
Tekstmodus
Deze modus is het meest geschikt voor het kopiëren van originelen met tekst. U kunt tevens blauwdrukken of originelen die met potlood zijn geschreven duidelijk kopiëren met deze modus.
1.
Druk op → [Kopie].
2.
Druk op [Opties] → [Type origineel].
3.
Selecteer het type origineel.
Om het prioriteitsniveau voor het verwerken van de tekst/foto aan te passen, drukt u op [Tekst/Drukwerkafb.], [Tekst/Foto afdruk], [Landkaart] of [Kleurenkopie origineel].
Druk dan op [Aanpassen niveau] → selecteer [Tekstprioriteit] of [Fotoprioriteit] → druk op [OK].
[Tekstprioriteit]:
Er wordt prioriteit gegeven aan een natuurgetrouwe reproductie van tekst.
[Fotoprioriteit]:
Er wordt prioriteit gegeven aan een natuurgetrouwe reproductie van foto's, met zo min mogelijk moiré-effect.
U kunt het tekst/foto prioriteitniveau aanpassen. Als u tekst zo nauwkeurig mogelijk wilt reproduceren, drukt u op [Tekstprioriteit], → verplaats de indicator naar links. Als u foto's zo nauwkeurig mogelijk wilt reproduceren, drukt u op [Fotoprioriteit] → verplaats de indicator naar rechts.
4.
Druk op [OK] → [Sluiten].

BELANGRIJK
Als u een origineel met grijstinten wilt kopiëren, zoals een afgedrukte foto, kan er moiré-effect (een golvend patroon) ontstaan. In dit geval kunt u het effect verzachten door de [Beeldscherpte] te gebruiken. (Zie "Beeldscherpte aanpassen.")
N.B.
Als het origineel een transparant/calqueerpapier is, selecteert u het type origineel → stel de belichting in op het juiste niveau voor dit origineel.
52X3-0XS