Wijzigen van het zoompercentage

U kunt de machine instellen om automatisch het zoompercentage aan te passen of u kunt handmatig het zoompercentage aangeven.
BELANGRIJK
Als u de vaste schaalinstelling wilt gebruiken om de volgende vergrotingen uit te voeren, dient u uw originelen horizontaal te plaatsen. Een origineel horizontaal plaatsen betekent dat de langste zijde van het origineel zijwaarts is gericht. (Zie "Oriëntatie.")
A4 → A3
A5 → A3

Vaste schaalinstelling

U kunt de vaste schaalinstellingen gebruiken om originelen van een standaardformaat te vergroten of verkleinen tot andere standaardformaten.
1.
Druk op → [Fax].
2.
Geef de bestemming op → druk op [Opties] → [Zoompercentage].
3.
Selecteer het zoompercentage → druk op [OK] → [Sluiten].

Zoom in procenten

U kunt originelen vergroten of verkleinen in stappen van 1%. U kunt zoompercentages tussen 50% en 200% instellen. Voor de horizontale en verticale as wordt hetzelfde zoompercentage gebruikt.
1.
Druk op → [Fax].
2.
Geef de bestemming op → druk op [Opties] → [Zoompercentage].
3.
Gebruik [-] en [+] om het zoompercentage op te geven → druk op [OK] → [Sluiten].

BELANGRIJK
Het maximumformaat van een afbeelding die u met 400 x 400 dpi kunt verzenden is A3.
Als u [Lang origineel] selecteert als het scanformaat, kunnen documenten alleen worden verzonden met een zoompercentage van 100%.
N.B.
Om terug te gaan naar 100%, drukt u op [1:1 (100%)].
52X3-114