Bestemmingen opgeven via het adresboek (lokaal)

U kunt zoeken naar adressen die zijn geregistreerd in het adresboek van deze machine en deze adressen aangeven.
1.
Druk op → [Fax] → [Adresboek].
2.
Selecteer de bestemming → druk op [OK].
U kunt meerdere bestemmingen selecteren.
Voor instructies voor het zoeken van bestemmingen die zijn opgeslagen in het adresboek raadpleegt u "Adresboekscherm."
Als u een bestemming selecteert die samen met een toegangsnummer is opgeslagen, drukt u op [Toegangsnummer] en voert u daarna het toegangsnummer in met - (numerieke toetsen). Als u op [Adressen zonder toegangsnummer] drukt, zullen de bestemmingen worden getoond die niet worden beheerd met een toegangsnummer.

N.B.
Om een geselecteerde bestemming te annuleren, selecteert u de bestemming opnieuw.
Het lokale adresboek kan worden opgeslagen en geïmporteerd via de UI op afstand. (Zie "Loading Settings Information (Import Individually).")
Indien u slechts één bestemming selecteert, druk dan op om vanaf het scherm Adresboek te verzenden.
52X3-105