Verwerken van ontvangen bestanden

Wanneer de machine bestanden via I-Fax ontvangt, worden deze verwerkt zoals hieronder is aangegeven:
*1 Als u <Opslaan/Afdrukken ontv. best.> instelt op 'Aan' in [Doorzendinstellingen], worden doorgestuurde bestanden afgedrukt of opgeslagen in de postbus Geheugen RX. Voor meer informatie over het opslaan/verzenden van ontvangen bestanden raadpleegt u stap 14 in "Opslaan van instellingen voor doorzenden."
*2 Als u [Doorzenden zonder cond.] instelt in [Doorzendinstellingen], worden alle ontvangen bestanden die niet voldoen aan de opgegeven doorstuurvoorwaarden, doorgestuurd naar de bestemming die is geselecteerd voor Doorzenden zonder condities.
*3 Als bestanden worden ontvangen terwijl er papier is vastgelopen of het papier of de toner op is, worden ze afgedrukt nadat het vastgelopen papier is verwijderd, papier is bijgevuld of toner is toegevoegd.
*4 Als u [Verwijder mislukte TX opdrachten] instelt op 'Uit', kan de status van een opdracht met een doorzendfout worden opgeslagen op het scherm Status monitor/Annuleren.
*5 Bestanden met doorzendfouten worden verwerkt op basis van de instellingen voor [Behandeling bestanden met doorzendfouten]. De instellingen zijn als volgt:
[Altijd afdrukken]: Alle bestanden met doorzendfouten worden afgedrukt.
[Opslaan/Afdrukken]: Bestanden met doorzendfouten worden opgeslagen in de Geheugen RX-postvak als [Gebruik I-Fax geheugenslot] is ingeschakeld. Als deze zijn uitgeschakeld, worden de bestanden afgedrukt.
*6 Als u [Melding doorz. ger] instelt op [Doorzendinstellingen], wordt er een notificatiemail verstuurd.
Als u [Ber. alleen bij foutmel.] instelt op 'Aan' wordt er alleen een e-mail verstuurd als het bestand niet kan worden doorgezonden.
*7 U kunt bestanden ontvangen via I-Fax opslaan in de postbus Vertrouwelijke fax door deze in te stellen als de doorzendbestemming. Alleen de ontvangen bestanden die overeenkomen met de aangegeven doorzendcondities kunnen worden opgeslagen in de Vertrouwelijke faxpostbus.

N.B.
Er kunnen geen andere opdrachten worden verwerkt als het geheugen vol is.
Voor meer informatie over de volgende instellingen raadpleegt u de betreffende pagina's:
Geheugen RX-postbus, I-fax geheugenslot en Vertrouwelijke faxpostbus (Zie "Instellingen opgeven voor de I-Fax postbus.")
Vertrouwelijke faxpostbus (Zie "Vertrouwelijke faxpostbus.")
52X3-192