Aanpassen van het waaierniveau voor papiertransport vóór fixatie

Als papier vaak vastloopt of als het uitvoerpapier gekreukeld is en het er golvend uitziet, kunt u het probleem oplossen door het waaierniveau voor het papiertransport vóór fixatie te verhogen.
BELANGRIJK
Deze functie wordt alleen weergegeven als de instellingen beschikbaar zijn gemaakt door uw erkende Canon-dealer. Zelfs als deze functie wordt weergegeven, mogen de instellingen ervan alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer type papier].
3.
Selecteer uit de lijst het papiertype dat u wilt bewerken → druk op [Details/Bewerken].
4.
Druk op [Wijzig.] voor <Vent. aanp. voor papiertransp. vóór fixatie>.
5.
Druk op [+] om het waaierniveau in te stellen → [OK].
N.B.
Het is raadzaam om de waarde stap voor stap te verhogen terwijl u het waaierniveau in de gaten houdt.
6.
Druk op [OK].
52X3-0J4