De kleur wijzigen

U kunt de kleur van het type gebruikerspapier wijzigen.
N.B.
Als u een kleur selecteert die niet overeenkomt met de werkelijke kleur van het papier, kunnen er papierstoringen optreden en kan de kwaliteit van de kopie of afdruk worden beïnvloed.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer type papier].
3.
Selecteer uit de lijst het papiertype dat u wilt bewerken → druk op [Details/Bewerken].
4.
Druk op [Wijzig.] voor <Kleur>.
5.
Selecteer de papierkleur → druk op [OK].
6.
Druk op [OK].
52X3-0HY