Krasjes op de afbeelding corrigeren

Als u papier gebruikt dat langere tijd is opgeslagen in een omgeving met een lage temperatuur, kan de kwaliteit van de afdruk afnemen. Het kan dan lijken of de afdruk krasjes bevat. De reden hiervoor is dat de ongelijkmatige opname van vocht door het papier problemen kan geven bij het doorvoeren van het papier. In dit geval kunt u de afdrukkwaliteit verbeteren door deze functie in te stellen op [Aan].
BELANGRIJK
Deze functie wordt alleen weergegeven als de instellingen beschikbaar zijn gemaakt door uw erkende Canon-dealer. Zelfs als deze functie wordt weergegeven, mogen de instellingen ervan alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.
N.B.
Deze functie is beschikbaar wanneer [Prior. productiv. gecoat papier/glans] is ingesteld op [Standaard] en u gecoat papier 1-3 gebruikt (1-zijdig, 2-zijdig of mat).
Als u deze functie instelt op [Aan], kan de productiviteit afnemen omdat de afdruksnelheid lager wordt.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer type papier].
3.
Selecteer uit de lijst het papiertype dat u wilt bewerken → druk op [Details/Bewerken].
4.
Druk op [Wijzig.] voor <Afb. corrigeren om krassen>.
5.
Selecteer [Aan] → druk op [OK].
Als u snelheid belangrijker vindt dan kwaliteit, selecteert u [Uit].
6.
Druk op [OK].
52X3-0JJ