De correctie voor kruip (verplaatsing) aanpassen

Als u voor elke pagina in een boekje de correctie voor kruip (verplaatsing) wilt aanpassen, wijzigt u de kruipcorrectiebreedte voor het geregistreerde type gebruikerspapier.
N.B.
Voor meer informatie over kruip (verplaatsing) raadpleegt u "Boekjemodus" in "Kopiëren" en "Boekjemodus" in "Toegang tot opgeslagen bestanden."
De waarde die u instelt in deze modus wordt gebruikt als de standaardwaarde voor de automatische correctie van kruip (verplaatsing) in de modus Rugnieten.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer type papier].
3.
Selecteer uit de lijst het papiertype dat u wilt bewerken → druk op [Details/Bewerken].
4.
Druk op [Wijzig.] voor <Aanpassen kruipcorrectie>.
5.
Druk op [] of [] om de correctiebreedte aan te passen → [OK].
6.
Druk op [OK].
52X3-0J1