De mate van krulcorrectie aanpassen

U kunt de mate van krulcorrectie voor het type gebruikerspapier aanpassen.
BELANGRIJK
Deze modus kan invloed hebben op de invoer van papier. Omdat het verhogen van de waarde kan resulteren in een hogere kans op papierstoringen, wordt aanbevolen de waarde in kleine stappen aan te passen.
Afhankelijk van de eigenschappen van het type papier, zoals dik papier, kan het zijn dat u de krullen in het papier niet kunt gladstrijken, zelfs al hebt u het krulcorrectieniveau aangepast.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer type papier].
3.
Selecteer uit de lijst het papiertype dat u wilt bewerken → druk op [Details/Bewerken].
4.
Druk op [Wijzig.] voor <Krulcorrectieniveau>.
5.
Druk op [-] of [+] voor [Omhoog (Omwisselen)] of [Omlaag (Normaal)] om de mate van krulcorrectie voor het papier aan te passen → [OK].
Afdrukzijde omhoog/omlaag
Automatisch
Omhoog
Omlaag
Enkelzijdig afdrukken
Afhankelijk van de daadwerkelijke afdrukzijde omhoog/omlaag*1
Omhoog (Omwisselen)
Omlaag (Normaal)
Dubbelzijdig afdrukken
Omhoog (Omwisselen)*2
*1 Controleer de afdrukzijde omhoog/omlaag van het uitvoerpapier. Voor de uitvoer met afdrukzijde omhoog wijzigt u de instelling voor "Omhoog (Omwisselen)." Voor de uitvoer met afdrukzijde omlaag wijzigt u de instelling voor "Omlaag (Normaal)."
*2 Wanneer u tweezijdig afdrukt, kunt u niet op [-] of [+] voor [Omlaag (Normaal)] drukken voor de aanpassing van het krulcorrectieniveau.
6.
Druk op [OK].
De papierkrul wordt gecorrigeerd door het papier in tegengestelde richting van de krul aan te passen. Maak proefafdrukken op het papier dat u hebt aangepast en controleer het krulcorrectieniveau.
N.B.
Om de richting van de papierkrul te bepalen, plaatst u het papier in dezelfde richting als dat het op het opvangblad wordt uitgevoerd.
Pas het krulcorrectieniveau aan in tegengestelde richting van dat van bedrukt papier.
Richting van de krul van bedrukt papier
Aanpassingsrichting
Als het papier omhoog krult
Krul omlaag (Druk op [-])
Als het papier omlaag krult

Krul omhoog (Druk op [+])

52X3-0J2