Aanpassen wissen ITB beeld (Intermediate Transfer Belt)

Wanneer automatisch reinigen niet voldoende is om het tonerresidu te verwijderen van de overdrachtsband, kant tonerresidu wellicht op het papier worden overgebracht en kan dit invloed hebben op de kwaliteit van de afbeelding. In dit geval wijzigt u de instellingen voor het beeldwisniveau van de ITB voor het type gebruikerspapier.
BELANGRIJK
Deze functie wordt alleen weergegeven als de instellingen beschikbaar zijn gemaakt door uw erkende Canon-dealer. Zelfs als deze functie wordt weergegeven, mogen de instellingen ervan alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer type papier].
3.
Selecteer uit de lijst het papiertype dat u wilt bewerken → druk op [Details/Bewerken].
4.
Druk op [Wijzig.] voor <Aanpassen wissen ITB beeld>.
5.
Druk op [-] of [+] om het beeldwisniveau aan te passen → [OK].
N.B.
Als u ook niet tevreden bent nadat u op [+] hebt gedrukt, drukt u op [-].
6.
Druk op [OK].

N.B.
Als na het aanpassen van de waarde in zowel de richting [-] als de richting [+] de situatie niet is verbeterd, kunt u proberen om de secundaire overdrachtsspanning aan te passen. De situatie kan worden verbeterd door de waarde voor Secundaire overdr.spanning aan te passen in de richting [-]. Het abrupt wijzigen van de waarde van de secundaire overdrachtsspanning heeft een grote invloed op de kwaliteit van de afdruk of kopie. Controleer het uitvoerresultaat terwijl u de waarde aanpast.
52X3-0JW