Aanpassen secundaire overdrachtspanning

U kunt de secundaire overdrachtsspanning aanpassen als afbeeldingen op papier van gebruikersformaat onscherper zijn dan die op standaardpapierformaten. Als u gebruikmaakt van de Papierdatabase voor de toepassing van de Papierinstellingen, zal de aangepaste waarde van de Secundaire overdrachtsspanning (de spanning die de toner op het papier overbrengt) die voor elk papier geschikt is, worden gebruikt als eerste instelwaarde.
BELANGRIJK
Als de papier-/afdrukcondities van de afdruk niet naar behoren zijn, raden we u aan [Aanp. sec. overdr. volt.] uit te voeren.
Deze functie wordt alleen weergegeven als de instellingen beschikbaar zijn gemaakt door uw erkende Canon-dealer. Zelfs als deze functie wordt weergegeven, mogen de instellingen ervan alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.
N.B.
Het aanpassen van de secundaire overdrachtsspanning kan invloed hebben op de instellingen in [Aanpassen wissen ITB beeld], [Corr. Achterrand tonertoep.] en [Aanpassen beeldpositie]. Wijzig indien nodig deze instellingen.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer type papier].
3.
Selecteer uit de lijst het papiertype dat u wilt bewerken → druk op [Details/Bewerken].
4.
Druk op [Wijzig.] voor <Aanp. sec. overdr. volt.>
5.
Druk op [-] of [+] voor voorzijde of achterzijde om de spanning aan te passen → [OK].
Aanpassing in de richting [-] wordt aanbevolen voor de volgende situaties
Aanpassing in de richting [+] wordt aanbevolen voor de volgende situaties
Papiergewicht
Licht (dun papier)
Dik (dik papier)
Slechte kwaliteit
Hoewel de densiteit van de delen met hoge densiteit normaal is, kunnen er kleine witte vlekjes verschijnen in de delen met lage densiteit.
Het niveau van de densiteit is laag in de delen met zowel hoge als lage densiteit.
Er verschijnen witte vlekjes in de delen met hoge densiteit.
De delen met hoge densiteit vertonen ongelijkmatige glans.
Papieroppervlak is ruw (zoals bij papier met textuur) en op de concave zijde verschijnen witte stippen.
Het is mogelijk dat de contouren van afbeeldingen met hoge densiteit vervaagd zijn.
Er is niet voldoende toner toegepast in delen met een hoge densiteit, en er kunnen zeer kleine dichte vlekken verschijnen.
-
6.
Druk op [OK].
52X3-0JR