Herkenning van de invoer van meerdere vellen voor elk papier instellen

Als de herkenning van de invoer van meerdere vellen van tevoren voor elk papier is ingesteld, hoeft u zich over deze instellingen geen zorgen te maken, zelfs wanneer u papier verwisselt.
BELANGRIJK
Deze functie wordt alleen weergegeven als de instellingen beschikbaar zijn gemaakt door uw erkende Canon-dealer. Zelfs als deze functie wordt weergegeven, mogen de instellingen ervan alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.
N.B.
Afhankelijk van het papiertype dat u gebruikt, kan de invoer van meerdere vellen mogelijk niet worden herkend.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer type papier].
3.
Selecteer uit de lijst het papiertype dat u wilt bewerken → druk op [Details/Bewerken].
4.
Druk op [Wijzig.] voor <Detecteer meervoudige invoer>.
5.
Selecteer [Aan] → druk op [OK].
[Aan]: De herkenning van de invoer van meerdere vellen is ingeschakeld.
[Uit]: De herkenning van de invoer van meerdere vellen is uitgeschakeld, zodat u uw zelfgemaakte envelop kunt gebruiken, etc.
[Auto]: De herkenning van de invoer van meerdere vellen is uitgeschakeld in overeenstemming met de vorm van verschillende media (enveloppen, etc.).
6.
Druk op [OK].
52X3-0JU