Ontvangen van documenten

1.
Tijdens het ontvangen van documenten knippert de Verwerken/Gegevensindicator op het bedieningspaneel groen.
2.
Wanneer het document is ontvangen, blijft de indicator Verwerken/Gegevens op het bedieningspaneel groen oplichten. Dit geeft aan dat documenten in het geheugen zijn opgeslagen.
N.B.
Ook wanneer de machine in de Sluimermodus gaat, blijft de Verwerken/Gegevens indicator knipperen of groen branden.
De storingsindicator knippert rood wanneer er weinig geheugen beschikbaar is of wanneer papier dient te worden bijgevuld in een papierlade.
3.
Het document wordt afgedrukt.
De indicator Verwerken/Gegevens gaat uit wanneer de in het geheugen opgeslagen documenten zijn afgedrukt.

N.B.
Als er geen papier is waar de ontvangen documenten op kunnen worden afgedrukt, dan worden de ontvangen documenten in het geheugen opgeslagen.
Het geheugen biedt plaats aan een totaal van 6.000 pagina's verzonden en ontvangen documenten.
Documenten die in het geheugen zijn opgeslagen omdat het papier op is, zullen automatisch worden afgedrukt nadat papier is bijgevuld in een papierlade.
52X3-14R