Ontvangen van I-faxdocumenten

I-fax is een functie voor het verzenden en ontvangen van beeldgegevens van gescande originelen via internet of een intranet. In dit gedeelte wordt de ontvangstmethode beschreven.
POP-serverontvangst
Om I-faxdocumenten te ontvangen die via een mailserver als e-mail binnenkomen, dient u de POP-serverinstellingen aan te geven in [Communicatie-instellingen]. U kunt een POP-interval instellen om de ontvangst op een aangegeven interval te controleren. (Zie "Standaard communicatie-instellingen voor E-mail/I-Fax.")
U kunt ook handmatig ontvangen door op [Contr. I-fax RX] te drukken op het scherm Status ontvangstopdracht. (Zie "Verzending van I-Fax controleren.")
SMTP-ontvangst
Om I-faxdocumenten rechtstreeks van een andere machine te ontvangen, zonder tussenkomst van een mailserver, stelt u SMTP-ontvangst in. (Zie "Standaard communicatie-instellingen voor E-mail/I-Fax.")
I-faxdocumenten die worden ontvangen via SMTP worden automatisch afgedrukt.

N.B.
Indien afbeeldingsbestanden die bij ontvangen I-faxdocumenten zijn gevoegd niet compatibel zijn met deze machine, zal de machine deze bestanden niet verwerken (afdrukken, doorzenden of opslaan). In plaats daarvan worden de bestanden verwijderd. In dit geval worden de namen van de gewiste bestanden en de melding <Geen enkel programma kan het bestand verwerken.> afgedrukt met de tekst van de ontvangen I-fax.
Als een ontvangen I-faxdocument geen e-mailbericht bevat en alleen een TIFF-bestand als bijlage heeft, worden de naam van de afzender en het onderwerp van het e-mail (elk maximaal 24 tekens) afgedrukt in de koptekst van de TIFF-afbeelding.
52X3-14K