Beeldscherpte aanpassen

U kunt de scherpte aanpassen om tekst en lijnen met een scherper contrast te scannen. U kunt de scherpte voor grijstintbeeldpunten of afgedrukte foto's enz. verlagen om te scannen met een zachter beeld.
Laag
Als u een origineel met grijstinten wilt scannen, zoals een afgedrukte afbeelding, kan er moiré-effect (een golvend patroon) ontstaan. Doet deze situatie zich voor, dan kunt u het moiré-effect verminderen door [Laag] als instelling te gebruiken.
Laag ingesteld
Laag niet ingesteld
Hoog
In deze instelling worden randen van originele afbeeldingen bijgewerkt zodat vage of kleine letters met een scherper contrast worden gereproduceerd. Deze instelling is vooral geschikt voor het scannen van blauwdrukken en met potlood getekende afbeeldingen.
Hoog ingesteld
Hoog niet ingesteld
1.
Druk op → [Scannen en verzenden].
2.
Geef de bestemming op → druk op [Opties] → [Beeldscherpte].
3.
Pas de beeldscherpte aan → druk op [OK] → [Sluiten].

BELANGRIJK
De instelling voor [Beeldscherpte] is ongeldig wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden hieronder.
De kleurmodus is Zwart-Wit
Het type origineel is ingesteld op Tekst
De resolutie is ingesteld op 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi of 200 x 100 dpi
Om [Beeldscherpte] te activeren, wijzigt u de instellingen.
52X3-145