Densiteit handmatig instellen

Bij scannen kunt u de optimale densiteit voor uw origineel instellen.
Als voorbeeld wordt in dit gedeelte de procedure voor het selecteren van postbus als opslaglocatie uitgelegd.
1.
Druk op → [Scannen en opslaan] → [Postbus].
2.
Selecteer het gewenste postvak → druk op [Scannen].
3.
Druk op [Densiteit] → druk op of om de densiteit van het origineel aan te passen.
4.
Druk op [OK].
52X3-161