Opslaan van favoriete instellingen

1.
Druk op → [Scannen en opslaan] → [Postbus].
2.
Selecteer het gewenste postvak → druk op [Scannen].
3.
Geef de gewenste scanmodus op → druk op [Favor.- instel.].
4.
Selecteer de knop die u wilt registreren → druk op [Registreren].
Om een knop te hernoemen, selecteert u de knop → druk op [Hernoemen] → voer de naam in.
5.
Druk op [Ja].
6.
Druk op [Annuleren].
52X3-15A