SYSTEEM VOOR TOEGANGSBEHEER

U kunt per gebruiker het gebruik van functies beperken met het systeem voor Gebruikerstoegangbeheer.
Zo kunt u bijvoorbeeld kopieer/afdrukfuncties zoals kleurenafdrukken en 2-zijdige afdrukken of het gebruik van allerlei instellingen in Instellingen/Registratie beperken.
U kunt deze functie alleen gebruiken als SYSTEEM VOOR TOEGANGSBEHEER is geactiveerd. Voor informatie over de optionele producten die vereist zijn om SYSTEEM VOOR TOEGANGSBEHEER te gebruiken, raadpleegt u "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie."
1.
Druk op .
2.
Druk op [Beheerinstellingen] → [Licentie/Overige] → [Gebruik ACCESS MANAGEMENT SYSTEM].
3.
Druk op [Aan] → [OK].

N.B.
Het TOEGANGSBEHEER SYSTEEMKIT kan worden gebruikt wanneer SSO-H (Single Sign On H) wordt gebruikt.
Wijzigingen zijn alleen van kracht als u de machine opnieuw start (de hoofdschakelaar UIT en daarna weer AAN zetten). Voor meer informatie over herstarten (zet de hoofdschakelaar in de UIT-stand en weer AAN) van de machine, raadpleegt u "Hoofdschakelaar en energiebesparingstoets."
Indien [TOEGANGSBEHEER SYSTEEMKIT gebruiken] op 'Aan' staat, kunt u de functie WSD-scan niet gebruiken.
52X3-25K