Logboek met sleutelbewerkingen opslaan

Als deze modus is ingeschakeld, kunt u een logboek opslaan van de sleutelbewerkingen die worden gedaan door de gebruikers.
Door opgeslagen logboeken te analyseren, kunt u dan nagaan hoe de machine is gebruikt.
Dit is handig bij het oplossen van problemen met de machine.
N.B.
Wanneer het logboek wordt uitgevoerd, worden gegevens als wachtwoorden en pin-codes met sterretjes aangegeven. Zo voorkomt u dat gevoelige informatie in handen komt van mensen buiten het bedrijf.
Voor meer informatie over het interpreteren en uitvoeren van opgeslagen logboeken neemt u contact op met uw Canon-dealer.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Beheerinstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Logboek van sleutelwerking opslaan].
3.
Druk op [Aan] → [OK].
Selecteer [Uit] als u het toetsbewerkingslogboek niet wilt opslaan.
52X3-25R