Inloggen op de servicepagina voor beheer van informatie over gebruikersinstellingen

Om elke instelling bij Beheer van informatie over gebruikersinstellingen aan te kunnen geven, is het nodig om via de web browser naar de machine te gaan en daar in te loggen. In dit onderdeel worden de procedures voor toegang tot de machine vanaf de portal pagina van de UI op afstand beschreven.
1.
Start uw webbrowser.
2.
Voer de volgende URL in de adresbalk in.
http://<IP-adres van de machine of de hostnaam>
N.B.
U kunt ook inloggen door de URL van de pagina voor beheer van de informatie over gebruikersinstellingen in te voeren in de adresbalk, zoals hieronder aangegeven. (Hoofdlettergevoelig)
http://<IP-adres van de machine of hostnaam>:8000/pref/
3.
Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de administrator in → klik op [Inloggen].
Het volgende scherm wordt weergegeven als SSO-H-authentificatie is ingesteld. Als Afdeling-ID beheer of authentificatie voor SSO-H is ingesteld, voert u de voor inloggen benodigde items in.
4.
Klik in [User Setting Information Management Service] in Beheerwerkset.
5.
Klik op [Log Out] om de activiteit te beëindigen.
52X3-238