Naam geven aan een adresboek

1.
Druk op .
2.
Druk op [Hernoemen adreslijst] → [Stel bestemming in].
3.
Selecteer een adressenlijst die u een naam wilt geven → druk op [Hernoemen].
4.
Voer een naam in → druk op [OK].
N.B.
Als u op [OK] drukt zonder tekens in te voeren, krijgt de adreslijst weer de standaard naam (Adreslijst 1 - 10).
5.
Druk op [OK].
52X3-0FX