LDAP-server automatisch zoeken

Deze modus stelt u in staat de machine automatisch de LDAP-server te laten zoeken.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Autom. zoeken bij gebruik LDAP-server] → [Stel bestemming in].
3.
Druk op [OK] → [Aan].
Selecteer [Uit] als u niet wilt dat de machine automatisch de LDAP-server zoekt.
52X3-0H7