Adreslijsten afdrukken

Met dit rapport kunt u de inhoud van het adresboek controleren (Adreslijst 1 t/m 10 of snelkiestoetsen) in [Stel bestemming in] (Instellingen/Registratie). U kunt de lijst van de geselecteerde adreslijst op elk gewenst moment handmatig afdrukken.
N.B.
Er kunnen alleen lijsten worden afgedrukt als A3-, A4- of A4R (normaal, gerecycled, dun of gekleurd) in een papierbron is geplaatst waarvan de instellingen bij [Overige] bij [Autom. selectie papierlade Aan/Uit] bij [Functie-instellingen] (Instellingen/Registratie) zijn ingesteld op 'Aan'. Als echter [Controleer type papier] voor [Kopie] is ingeschakeld in [Autom. selectie papierlade Aan/Uit], kunt u niet afdrukken via een papierbron waarvoor kleurenpapier is opgegeven. (Zie "Automatische selectie papierlade inschakelen.")

1.
Druk op .
2.
Druk op [Adreslijsten] → [Stel bestemming in].
3.
Selecteer een van de adressenlijsten 1 t/m 10 of [Sneltoets] → druk op [Lijst afdrukken].
4.
Druk op [Sluiten] → [Ja].

BELANGRIJK
Zelfs als [Beheer toegangsnummers adresboek] in [Stel bestemming in] (Instellingen/Registratie) is ingeschakeld, worden alle bestemmingen die in de geselecteerde adreslijst staan (inclusief die waarbij een toegangsnummer is opgeslagen) afgedrukt in de Adreslijst.
N.B.
Voor een voorbeeld van een adresboeklijst raadpleegt u "ADRESLIJSTEN."
52X3-0FE