Papier automatisch uitwerpen op stapelblad

Als [Pap. aut. uitwerp. op stapelblad bij eind taak] is ingeschakeld, verschuift het blad automatisch naar de buitenkant van de stapelaar als de opdracht is voltooid. Deze functie is handig als u de stapel papier er bij elke taak uithaalt.
Deze modus kan worden ingesteld als de Hogecapaciteitstapelaar-H is aangesloten. (Zie "Hogecapaciteitstapelaar-H.")
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Algemeen] → [Instellingen Papieruitvoer].
3.
Druk op [Pap. aut. uitwerp. op stapelblad bij eind taak].
4.
Druk op [OK] → [Aan].
Selecteer [Uit] als u niet wilt dat het blad automatisch verschuift.
52X3-085