Prioriteit productiviteit/glans gecoat papier

Wanneer u kopieert of afdrukt op gecoat papier, kunt u aangeven of prioriteit wordt gegeven aan de productiviteit of de kwaliteit van de glans.
BELANGRIJK
[Prior. productiv. gecoat papier/glans] wordt alleen weergegeven wanneer deze instellingen door uw erkende Canon-dealer beschikbaar zijn gemaakt. Zelfs als [Prior. productiv. gecoat papier/glans wordt weergegeven, mogen de instellingen daarvan alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.
N.B.
Afhankelijk van het basisgewicht van het gebruikte gecoate papier, is deze instelling uitgeschakeld.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Algemeen] → [Afdrukinstellingen].
3.
Druk op [Prior. productiv. gecoat papier/glans].
4.
Selecteer [Productiviteit prioriteit], [Prior. glans] of [Standaard] → druk op [OK].
De details van elk item worden onderstaand getoond.
[Productiviteit prioriteit]:
Deze modus verleent prioriteit aan productiviteit wanneer u afdrukt of kopieert op gecoat papier (1-zijdig gecoat papier, 2-zijdig gecoat papier, mat gecoat papier) 1 - 4. De afdruksnelheid neemt toe, maar de glanskwaliteit kan afnemen.
[Prior. glans]:
Deze modus verleent prioriteit aan glanskwaliteit wanneer u afdrukt of kopieert op gecoat papier (1-zijdig gecoat papier, 2-zijdig gecoat papier, mat gecoat papier) 1 - 3. De glanskwaliteit neemt toe, maar de afdruksnelheid kan afnemen.
[Standaard]:
Deze modus is de standaardinstelling en zorgt voor een stabiele uitvoerkwaliteit zonder dat de afdruksnelheid afneemt.
52X3-08U