Instellen van de beeldprioriteit

Deze modus stelt u in staat de machine in te stellen om automatisch te selecteren of de afdrukkwaliteit van uw origineel prioriteit heeft of dat de afdrukkwaliteit van het opgeslagen afbeeldingsformulier prioriteit heeft. U kunt deze instellingen ook handmatig selecteren.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Algemeen] → [Afdrukinstellingen].
3.
Druk op [Superponeer beeldkwaliteit prioriteit].
4.
Geef de volgende instelling op → druk op [OK].
De details van elk item worden onderstaand getoond.
[Auto]:
De machine selecteert automatisch de afdrukkwaliteit van het origineel en het afbeeldingsformulier.
[Origineelprioriteit]:
Er wordt prioriteit gegeven aan de afdrukkwaliteit van de originele afbeelding.
[Formulierprioriteit]:
Er wordt prioriteit gegeven aan de afdrukkwaliteit van het afbeeldingsformulier.
52X3-090