Zwarte scan snelheid/beeldkwaliteit prioriteit

Bij het scannen van een zwart/wit origineel kunt u aangeven of prioriteit wordt gegeven aan de scansnelheid of aan de beeldkwaliteit.
Voor informatie over de optionele producten die vereist zijn om deze functie te gebruiken, raadpleegt u "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie."
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Algemeen] → [Scaninstellingen].
3.
Druk op [Prioriteit Scansnelheid/Beeldkwaliteit z/w].
4.
Selecteer [Snelheidprioriteit] of [Kwaliteitprioriteit].
52X3-099