Automatisch offline

Als de machine is aangesloten op een netwerk dat online is, is scannen niet mogelijk met [Kopie] of [Scannen en opslaan]. Als u [Automatisch offline] instelt op 'Aan', gaat de machine automatisch offline wanneer de [Automatische resettijd] die is aangegeven bij [Voorkeuren] (Instellingen/Registratie) is verstreken.
Deze modus kan worden ingesteld wanneer de scanfunctie beschikbaar is voor gebruik. Zie "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie." voor informatie over de optionele producten die vereist zijn om de scanfunctie te gebruiken.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Algemeen] → [Scaninstellingen].
3.
Druk op [Automatisch offline].
4.
Druk op [OK] → [Aan].
Selecteer [Uit] als u niet wilt dat de machine automatisch offline gaat.
N.B.
Als de modus Automatische reset niet is ingesteld (de Automatische resettijd is ingesteld op '0'), gaat de machine na circa twee minuten automatisch offline. (Zie "Automatische resettijd.")
52X3-09F