Onderscheid maken tussen LTRR en STMT originelen

U kunt aangeven hoe de machine LTRR en STMT originelen verwerkt die op de glasplaat zijn geplaatst.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Algemeen] → [Scaninstellingen].
3.
Druk op [LTRR/STMT origineelselectie].
4.
Geef de volgende instelling op → druk op [OK].
Onderstaand treft u een uitleg van deze items aan:
[Handmatig selecteren]:
Als u [Handmatig selecteren] selecteert, verschijnt tijdens het scannen een scherm om het formaat van het origineel te selecteren.
[Gebruik LTRR formaat]:
Als u [Gebruik LTRR formaat] selecteert, zal de machine het origineel altijd als LTRR detecteren.
[Gebruik STMT formaat]:
Als u [Gebruik STMT formaat] selecteert, zal de machine het origineel altijd als STMT detecteren.
52X3-09A