Tijd voor omhoogbrengen aanvoerblad

U kunt de tijd selecteren voor het omhoog brengen van het aanvoerblad bij het scannen van originelen wanneer u functies als Scannen en opslaan, en Kopiëren gebruikt.
Voor informatie over de optionele producten die vereist zijn om deze functie te gebruiken, raadpleegt u "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie."
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Algemeen] → [Scaninstellingen].
3.
Druk op [Tijd voor omhoogbrengen van aanvoerblad].
4.
Selecteer [Als op Start is gedrukt.] of [Bij aanraken van paneel] → druk op [OK].
52X3-094