Automatische oriëntatie inschakelen

Door het instellen van deze modus kan de machine informatie gebruiken zoals het formaat van het origineel en het zoompercentage om de meest geschikte oriëntatie te bepalen voor het ingestelde papierformaat. Indien nodig zal het beeld dan automatisch worden gedraaid.
Deze modus kan worden ingesteld wanneer de kopiefunctie beschikbaar is voor gebruik. Zie "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie." voor informatie over de optionele producten die vereist zijn om de kopieerfunctie te gebruiken.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Kopie] → [Oriëntatie origineel auto. herkennen].
3.
Druk op [OK] → [Aan].
Selecteer [Uit] als u automatische afdrukstand niet wilt inschakelen.
N.B.
Automatische oriëntatie wordt niet uitgevoerd zelfs als u [Aan] selecteert, als u originelen met A4- of A5-formaat vergroot naar kopieerpapier met A3-formaat.
Alleen de beelden van originelen met een standaardformaat tot A4-formaat kunnen worden geroteerd wanneer het zoompercentage op 100% is ingesteld.
Als u Automatische papierselectie instelt en het meest geschikte papierformaat niet beschikbaar is, wordt de papierbron met papier van hetzelfde formaat getoond als het optimale papier, zelfs als de afdrukrichting anders is.
52X3-0AC