Registreren van sneltoetsen voor spoedkopieën

Als [Instellingen Weergave kopieerscherm] is ingesteld op [Spoedkopie], kunt u de sneltoetsen die zijn weergegeven in het kopieerscherm, registreren. (Zie "Inschakelen van het scherm met basisfuncties voor kopiëren.")
Bij [Opties] kunt u maximaal zes snelkoppelingen naar wens registreren.
Deze functie is handig wanneer veel gebruikte functies wilt registreren.
Deze modus kan worden ingesteld wanneer de kopiefunctie beschikbaar is voor gebruik. Zie "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie." voor informatie over de optionele producten die vereist zijn om de kopieerfunctie te gebruiken.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Kopie] → [Registreer sneltoetsen opties].
3.
Selecteer de sneltoets → druk op [Registreren].
Om de instelling te annuleren die momenteel onder een knop is opgeslagen, selecteert u [Niettoegewezen].
4.
Selecteer de instelling die u onder de knop wilt opslaan → druk op [OK].
Voorbeeld: De opgeslagen sneltoetsen worden weergegeven zoals hieronder getoond.
52X3-0A8