Opslaan van opdrachten met PS/PDF-gegevens in de wachtrij

U kunt opdrachten met PS/PDF-gegevens, die worden uitgevoerd met LPR-protocol opslaan in de wachtrij.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Wachtstand] → [Opslaan PS/PDF-gegevens voor wachtrij].
3.
Selecteer [Aan] voor elk item → druk op [OK].
Selecteer [Uit] als u de gegevens niet wilt opslaan in de wachtrij.
52X3-0FA