Gammawaarde voor YCbCr ontvangen opdrachten

Bij het ontvangen van I-faxen kunt u de gammawaarde wijzigen aan de hand van de ontvangen afbeelding om de afbeelding met de optimale beeldkwaliteit af te drukken.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Ontvangen/Doorzenden] → [Algemene instellingen].
3.
Druk op [Gammawaarde YCbCr RX].
4.
Selecteer de gammawaarde → druk op [OK].
52X3-0EH