Ontvangen opdrachten met prioriteit afdrukken

U kunt prioriteit geven aan het afdrukken van ontvangen I-fax-opdrachten.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Ontvangen/Doorzenden] → [Algemene instellingen].
3.
Druk op [Onderbreken en RX-opdrachten afdrukken] → [Aan] → [OK].
Selecteer [Uit] als u het afdrukken niet wilt onderbreken voor ontvangen opdrachten.
52X3-0EJ