Papierlade selecteren

U kunt instellen hoe de machine bestanden afdrukt wanneer geen papier aanwezig is dat overeenkomt met het formaat van het ontvangen bestand.
Er zijn vier methoden voor afdrukken (Schakelaars A, B, C en D):
Schakelaar A: Het document wordt afgedrukt over twee vellen papier, die samen even groot zijn als het ontvangen bestand.

Schakelaar B: Het document wordt afgedrukt met witruimte op papier met dezelfde breedte als het ontvangen bestand.

Schakelaar C: Het document wordt verkleind en afgedrukt op papier met een andere breedte dan het ontvangen bestand.

Schakelaar D: Het document wordt afgedrukt op papier dat groter is dan het ontvangen bestand.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Ontvangen/Doorzenden] → [Algemene instellingen].
3.
Druk op [Selecteer lade].
4.
Selecteer [Aan] voor elk item → druk op [OK].
Selecteer [Uit] als u ontvangen bestanden niet automatisch wilt afdrukken. Afdrukken worden uitgevoerd in een gebied dat groter is dan het afdrukvlak.

N.B.
Voor meer informatie over het selecteren van een papierbron voor het afdrukken van ontvangen bestanden, raadpleegt u "Automatische selectie papierlade inschakelen."
52X3-0EA