Op een ontvangen document een voettekst met informatie afdrukken

U kunt instellen of de machine de datum, dag en het tijdstip van ontvangst, het transactienummer en het paginanummer zal afdrukken langs de onderrand van ontvangen documenten.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Ontvangen/Doorzenden] → [Algemene instellingen].
3.
Druk op [Paginavoettekst RX afdrukken].
4.
Druk op [OK] → [Afdrukken].
Selecteer [Niet afdrukken] als u de voettekst niet wilt afdrukken.
52X3-0EF