Verkleinen van een ontvangen bestand

U kunt instellen dat de machine ontvangen bestanden automatisch verkleint zodat het gehele bestand kan worden afgedrukt binnen het afdrukvlak van het papier.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Ontvangen/Doorzenden] → [Algemene instellingen].
3.
Druk op [Verklein fax RX formaat].
4.
Druk op [Aan] → geef elke instelling op → druk op [OK].
<Verkleiningsmodus>:
[Auto]:
De afbeelding wordt automatisch met een geschikt verkleiningspercentage verkleind. Deze verhouding kan variëren van de waarde die is ingesteld bij <Verkl. %> tot 100% van het formaat van het ontvangen document.
[Vast]:
De afbeelding wordt verkleind met het verkleiningspercentage dat is ingesteld bij <Verkl. %>.
<Verkl. %>:
Druk op [-] of [+] om het verkleiningspercentage op te geven.
<Verkleiningsrichting>:
[Verticaal & Horizontaal]:
De afbeelding wordt zowel in verticale als in horizontale richtingen verkleind.
[Alleen verticaal]:
De afbeelding wordt alleen in verticale richting verkleind.
Als u [Uit] selecteert, zal het ontvangen bestand niet automatisch worden verkleind om op het papierformaat te passen. Als het formaat van het ontvangen bestand groter is dan de afdrukvlak, dan wordt de afbeelding in gelijke vlakken verdeeld en op separate vellen papier afgedrukt.
BELANGRIJK
Als het vlak van de afbeelding het afdrukvlak minder dan 12 mm overlapt, zal de afbeelding niet worden afgedrukt, ongeacht de instellingen die u aangeeft bij Verklein fax RS-formaat.
52X3-0EC