Automatisch verwijderen van mislukte opdrachten

U kunt automatisch bestanden uit het geheugen verwijderen wanneer de verzending ervan is mislukt.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Algemene instellingen].
3.
Druk op [Verwijder mislukte TX opdrachten].
4.
Druk op [OK] → [Aan].
Selecteer [Uit] om een bestand in het geheugen op te slaan als de verzending eindigt met een fout. U kunt bestanden opnieuw verzenden waarvan de verzending is mislukt, of de bestemmingen wijzigen en de bestanden opnieuw verzenden vanaf het scherm Status monitor/Annuleren. (Zie "Opdrachten opnieuw verzenden/bestemming wijzigen.")
52X3-0C0