Standaardscherm voor verzenden wijzigen

U kunt instellen of het scherm [Standaard], [Sneltoets], [Favorieteninstellingen] of [Adresboek] wordt weergegeven wanneer u een functie selecteert in het hoofdmenu, wanneer er een automatische reset wordt geactiveerd of wanneer u op drukt.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Algemene instellingen].
3.
Druk op [Standaardscherm].
4.
Geef de instellingen op die u als standaard wilt instellen → druk op [OK].
N.B.
Als u [Adresboek] selecteert, kunt u het type adresboek selecteren dat u wilt weergeven. Zie "Wijzigen van de standaardweergave van het adresboek." voor meer informatie
52X3-0AR