Gammawaarde voor YCbCr-verzendopdrachten

Als u een origineel in kleur of grijstint verzendt, kunt u de gammawaarde aangeven die moet worden gebruikt voor het converteren van gescande RGB gegevens naar YCbCr. U kunt ervoor zorgen dat verzonden beeldgegevens kunnen worden afgedrukt met de juiste beeldkwaliteit door een gammawaarde in te stellen die overeenkomt met de gammawaarde bij de ontvanger. U kunt de afbeelding reproduceren met de optimale beeldkwaliteit bij de andere partij, door een juiste gammawaarde in te stellen wanneer u de beeldgegevens verzendt.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Algemene instellingen].
3.
Druk op [Gammawaarde YCbCr TX].
4.
Selecteer een gammawaarde → druk op [OK].

BELANGRIJK
Deze instelling is uitgeschakeld voor de volgende bestandsindelingen.
PDF (Compact)
XPS (Compact)
PDF (Overtrekken & Gladmaken)
N.B.
Deze instelling is uitgeschakeld wanneer u verzendt naar een postbus.
Deze instelling is uitgeschakeld wanneer u faxen verzendt.
52X3-0C3