Registreren van sneltoetsen

U kunt sneltoetsen registreren om weer te geven op het scherm Verzenden. Bij [Opties] kunt u maximaal twee knoppen naar wens opslaan.
Deze functie is handig wanneer veel gebruikte functies wilt registreren.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Algemene instellingen].
3.
Druk op [Registreer sneltoetsen opties].
4.
Druk op een sneltoets → selecteer de instelling die u onder de knop wilt registreren → druk op [OK].
Om de instelling te annuleren die momenteel onder een knop is geregistreerd, selecteert u [Niettoegewez.].
5.
Druk op [OK].
Voorbeeld: De geregistreerde sneltoetsen worden weergegeven zoals hieronder getoond.
52X3-0AU