Volledige modus TX time-out

U kunt de periode instellen voordat de verzending automatisch wordt afgebroken als er geen e-mailbericht (MDN) wordt ontvangen van de partij waar u in de Volledige modus een I-fax naar toezendt.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Instellingen E-mail/I-fax].
3.
Druk op [Volledige modus TX timeout].
4.
Geef de tijd op door op [-] of [+] te drukken → druk op [OK].
52X3-0CK