Max. gegevensgrootte voor verzenden

U kunt de maximum bestandsgrootte in voor uitgaande e-mailberichten en I-fax documenten instellen. Als een e-mail groter is dan deze limiet, splits het dan in meerdere e-mails voordat u het laat verzenden. Als een I-fax groter is dan deze limiet, wordt deze behandeld als een fout en niet verzonden.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Instellingen E-mail/I-fax].
3.
Druk op [Maximale bestandsgrootte bij verzending].
4.
Druk op [-] of [+] om de maximale gegevensgrootte voor verzending op te geven → [OK].
N.B.
Stel voor verzending een lagere maximale bestandsgrootte in dan de gegevenslimiet voor de mail server.
Als u "0" MB invoert als gegevensgrootte, dan is er geen limiet aan de omvang van de gegevens die worden verzonden.

N.B.
Wanneer u een groot document via e-mail of I-fax verzendt, kunt u de gegevens voor verzending laten verdelen. Voor informatie over het verdelen van data voor verzending, raadpleegt u "Bestemming opgeven door een e-mailadres in te voeren."
52X3-0CC