Instellingen voor het automatisch aanvullen van e-mailadressen

U kunt de machine instellen om automatisch geregistreerde e-mailadressen weer te geven op basis van de eerste tekens van de invoer van een e-mailadres.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Instellingen E-mail/I-fax].
3.
Druk op [Auto. invullen voor invoeren van e-mailadr.].
4.
Druk op [OK] → [Aan].
Selecteer [Uit] als u e-mailadressen niet automatisch wilt aanvullen.

N.B.
Sla de e-mailadressen in het adresboek vooraf op.
E-mailadressen die zijn opgeslagen met een toegangsnummer verschijnen niet.
52X3-0CU