Melding Weergave resterende papierhoeveelheid

U kunt instellen of er een melding dient te worden weergegeven om te melden dat het papier in een papierbron bijna leeg is.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Weergave-instellingen] → [Weergave melding resterend papier].
3.
Druk op [OK] → [Aan].
Selecteer [Uit] als u de melding over resterend papier niet wilt weergeven.
52X3-06A