Weergeven van de foutmelding Resterende toner

U kunt de machine instellen om een bericht weer te geven dat de resterende hoeveelheid toner bijna op is. Deze melding is handig omdat het voldoende tijd biedt de tonervoorraad te controleren en te zorgen dat tijdig nieuwe toner beschikbaar is.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Weergave-instellingen] → [Weergave foutmelding resterende toner].
3.
Druk op [OK] → [Aan].
Druk op [Uit] als u het scherm Weergave foutmelding resterende toner niet wilt weergeven.
U kunt het meldingenscherm wissen door op [Sluiten] te drukken. De melding zal telkens worden getoond wanneer de machine uit de sluimermodus komt of wanneer de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld.

N.B.
Voor meer informatie over het verwijderen van het scherm Weergave foutmelding resterende toner, raadpleegt u "Verwijderen van foutmelding resterende toner."
52X3-06R