Taal/Toetsenbord schakelaar activeren

U kunt de functie voor het omschakelen van de taal en het toetsenbord inschakelen die verschijnt op het touch panel display.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Weergave-instellingen] → [Taal/Toetsenbord schakelaar Aan/Uit].
3.
Druk op [OK] → [Aan].
Indien u de weergavetaal/het toetsenbord niet wilt wijzigen, drukt u op [Uit].

N.B.
Als [Taal/Toetsenbord schakelaar Aan/Uit] is ingeschakeld, zijn sommige tekens geblokkeerd en kunnen ze niet worden ingevoerd. Om alle tekens te kunnen invoeren, schakelt u [Taal/Toetsenbord schakelaar Aan/Uit] uit.
52X3-067