Weergave faxfunctie

U kunt instellen of u de machine de faxfunctie wilt laten weergeven op het scherm Hoofdmenu. Als u de faxfunctie wilt weergeven op het scherm Hoofdmenu, kunt u aangeven of u de faxfunctie al dan niet wilt weergeven in de [Scannen en verzenden]. Door de faxfunctie weer te geven in [Scannen en verzenden], kunt u tegelijkertijd naar verschillende bestemmingen verzenden met diverse verzendmethoden, zoals e-mail en I-fax.
Voor informatie over de optionele producten die vereist zijn om deze functie te gebruiken, raadpleegt u "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie."
1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Weergave-instellingen] → [Faxfunctie weergeven].
3.
Druk op [OK] → [Aan].
Druk op [Uit] als u de faxfunctie niet wilt laten weergeven op het scherm Hoofdmenu.
Als u <Fax inschakelen bij scanen verzendfunctie> instelt op 'Aan', verschijnt de faxfunctie in [Scannen en verzenden].

N.B.
Deze modus wordt pas ingeschakeld nadat u de machine opnieuw hebt gestart. Instructies voor het opnieuw opstarten (via de hoofdschakelaar) van de machine raadpleegt u "Het inschakelen van de hoofdschakelaar."
52X3-065