Wijzigen van de modus Energiebesparing

Wanneer de machine langere tijd niet wordt gebruikt, kunt u deze in de modus Energiebesparing zetten door op het bedieningspaneel op te drukken. In de modus Energiebesparing wordt energie bespaard door de temperatuur van de fixeereenheid te verlagen. Om de machine opnieuw in te schakelen, drukt u weer op .
Energiebesparingsniveau
Hersteltijd
-10%
Ca. 30 seconden
-25%
Ca. 40 seconden
-50%
Ca. 90 seconden
Nulhersteltijd
Ca. 0 seconden
BELANGRIJK
U moet [Modus nadat op Energiebesp.toets is gedrukt] in [Energiebesp. modus] instellen om de modus Energiebesparing te kunnen instellen (Zie "Van modus wisselen na het drukken op de toets Energiebesparing.")
N.B.
Na het uitschakelen van de Energiebesparingsmodus kan de herstelperiode van de machine variëren. Deze periode is afhankelijk van de ingestelde energiebesparing en de werkomgeving (temperatuur, luchtvochtigheid).

1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Tijdklok/Energie instellingen] → [Wijzig Energiebesparing mode].
3.
Selecteer het gewenste energiebesparingsniveau → druk op [OK].
Door [Geen hersteltijd] (0%) te selecteren, kunt u binnen ongeveer 10 seconden kopiëren of afdrukken.
52X3-07E